Anbi

ANBI


Vanwege de gewijzigde regelgeving en aangescherpte
voorwaarden per 1 januari 2014, treft u hieronder de gegevens aan conform de wettelijke verplichtingen.

 

Naam Stichting De Haagse Scholen
Fiscaal nr. 818769488
Contactgegevens Stichting De Haagse Scholen
Postbus 61454
2506 AL  Den Haag
tel. 070 – 306 5200
info@dehaagsescholen.nl
Bestuur College van Bestuur
Beleidsplan
Doelstelling(en)
Uitgeoefende activiteiten
Financiële verantwoording
Ambitiestatement 2019-2023
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020
Standaardformulier Publicatieplicht ANBI algemeen