De Haagse Scholen als bestuur en haar 52 basisscholen nemen soms besluiten over leerlingen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan een besluit tot schorsing zijn, (voornemen tot) verwijdering van een leerling of een afwijzend toelatingsbesluit. Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit is genomen, bezwaar maken bij De Haagse Scholen.

Eisen aan het bezwaarschrift

Voor een bezwaarschrift gelden de volgende wettelijke vereisten:

De Haagse Scholen
Postbus 61454
2506 AL Den Haag
Of per e-mail naar:
secretariaat@dehaagsescholen.nl

Bezwaar adviescommissie

Voor de bezwarenprocedure maakt het schoolbestuur gebruik van een bezwaar adviescommissie in de zin van art. 7:13 Awb. De samenstelling van de commissie bestaat uit personen die niet betrokken zijn bij De Haagse Scholen. Zij voorzien het schoolbestuur van een onafhankelijk advies, waarna het schoolbestuur op basis van het advies een beslissing op het bezwaar zal nemen. Doordat gebruik wordt gemaakt van een adviescommissie, is de beslistermijn op het bezwaar gesteld op twaalf weken.

Zie hier het reglement commissie voor bezwaarschriften van De Haagse Scholen.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.