Nieuws

Acht scholen aan de slag met een Innovatievonk

Het is het vierde jaar op rij dat onze 51 scholen een Innovatievonk aan kunnen vragen; budget en begeleiding om met een plan aan de slag te gaan om het onderwijs te verbeteren en/of vernieuwen. Acht scholen vroegen dit jaar een Vonk aan bij De Haagse Scholen en op woensdagmiddag 20 maart 2024 werden alle 8 Vonken gepitcht en toegekend!

Het onderwijs vernieuwen en verbeteren vanuit de school, dat geven we een extra impuls met de Innovatievonk. Er werden meerdere Innovatievonk aanvragen ingediend en uiteindelijk, na een korte voorselectie, kwamen 8 scholen hun plannen pitchen. Elk anders, maar met als rode draad de talentontwikkeling bij onze leerlingen op een betekenisvolle manier stimuleren. Veelal door te doen en ontdekken.

De jury bestaande uit: Jeanet Schurman (intern begeleider, obs Dr. Willem Drees), Erna de Moedt (directeur obs De Tweemaster), Karen Peters (lid college van bestuur), Jan Noorlander (bovenschools directeur), Harrie Ozinga (manager onderwijsprojecten, John Dewey College) en een paar leerlingen ging in beraad en kende met soms nog een aandachtspunt de 8 scholen een Vonk toe.

Ondertussen konden we kennismaken met het PlasticLab van Lang Leve Plastic, die op een aantal van onze scholen leerlingen al bewust maakt van de waarde van ‘afval’ en hoe je dit kunt recyclen.

Leerlingen steeds actiever betrokken

Mooi om te zien dit jaar was dat onze leerlingen ook een actieve bijdrage leverden aan de Vonken. Ze droegen bij aan de pitches, namen deel aan de jury en vertelden de gasten over hun pilot over plastic recycling! De betrokkenheid van alle lagen van ons onderwijs: leerlingen, leerkrachten, directeuren, beleidsmedewerkers, bovenschools directeuren en bestuurders, dat is precies de bedoeling van deze Vonken!

Een korte terugblik op de dag zie je in onderstaande video:

De acht Vonken

De volgende acht scholen starten met hun Innovatievonk;
Obs De la Rey vroeg een Medium Vonk (8.000 euro) aan, als vervolg op hun eerste Vonk die zij vorig jaar toegekend kregen.

Obs De la Rey – STEAM Start

De Makerspace met als basis drie concepten (constructie, elektriciteit & mechanica) staat inmiddels.
Voor verbinding met taalontwikkeling is podcastapparatuur van DHS in bruikleen. Dit blijkt een gouden connectie met Maakonderwijs. Het plan is dus een uitbreiding van
de Makerspace met podcastapparatuur.

Een Grote Vonk (20.000 euro) werd aangevraagd door sbo De Haagse Beek, obs De Notenkraker, so Inspecteur de Vriesschool, so Eerste Nederlandse Buitenschool, Startpunt International en obs Het Volle Leven. Voor sommige van deze scholen was dit het vervolg op een Vonk die zij eerder toegekend hebben gekregen.

Sbo De Haagse Beek – Doe-lab voor talentontwikkeling

Voortbordurend op de succesvolle leerlijn Lego is de school op die weg doorgegaan met talentontwikkeling. Hiervoor willen zij de multifunctionele ruimte verder inrichten waar de leerlingen met hun talenten aan de slag kunnen en deze werkwijze verder inbedden in het team.

Obs De Notenkraker – Maakonderwijs integreren

Schoolbreed samenwerken aan techniekonderwijs en zo met andere vakken geïntegreerd Maakonderwijs te realiseren plus de nieuwkomergroepen betrekken bij de reguliere groepen. Het praktisch ervaren van taal werkt al steeds beter door aanschaf van podcast. Deze praktische ervaring willen ze doortrekken via techniek en teambreed realiseren.

So Inspecteur de Vries – Ontdekplein

De school wil de eerste stappen van hun ontdekplein borgen. Voor het ontwikkelen van de verwonderhoeken is uitproberen met wat er is, uitbreiding daarvan en betrokkenheid en scholing van collega’s van belang.

So Eerste Nederlandse Buitenschool – STEAM Start

Dit schooljaar is de school gestart met het koppelen van het maakonderwijs aan de thema’s van hun lees-/WO onderwijs. Een vakleerkracht maakt bij ieder thema een prachtige kunstles. Dit is een groot succes. Het doel is om het team voldoende kennis en vaardigheden op te laten doen, zodat leerkrachten zelf de kunstlessen en maakonderwijs gaan geven, samen met de ondersteuner.

Startpunt International – Leercentrum

De school wil het leercentrum vergroten en uitbreiden, zowel in fysieke ruimte als in (digitale/vernieuwende) mogelijkheden voor gebruik door de hele community. Ook opleiding en training is nodig om te komen tot een leercentrum in het hart van de school, waar kinderen, leerkrachten en ouders graag komen om samen te leren over “who we are”.


Obs Het Volle Leven – Buitenlokaal

‘Het volle leven’ wordt geïntegreerd in het onderwijs van de school. Zo hebben wij al een dierenwei, een groen schoolplein en een schooltuin. Wat nog ontbreekt is een buitenlokaal waar kinderen ook echt buiten les kunnen krijgen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten om samen te werken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Met een team van leerkrachten, ouders,
kinderen en externen willen zij van de nog lege buitenruimte op de eerste verdieping een mooi, ruim buitenlokaal creëren.

De P.C. Hooftschool vroeg vorig jaar een Mega Vonk (60.000 euro) aan en kreeg toen de helft van dat bedrag. Dit jaar gingen ze voor de tweede helft van die Mega Vonk. In het afgelopen jaar hebben zij laten zien welke enorme ontwikkeling ze hebben doorgemaakt met de school, mede dankzij een duidelijke visie op onderwijs, hard werken en ondersteunend budget. Zij kregen dit jaar dus ook de tweede helft van de Mega Vonk toegekend om hun ontwikkeling door te zetten.

Obs P.C. Hooft – Verweven vakleerkrachten

Vakleerkrachten opleiden die taal-, reken- en sociaal-emotionele leerdoelen kunnen aanbieden via het eigen vak. Deze vakleerkrachten kunnen op een goede manier lesgeven aan hele groepen en kunnen op den duur stichtingbreed worden ingezet: als een oplossingsrichting voor het lerarentekort.

We bedanken onze scholen voor de Innovatievonk aanvragen en het enthousiasme! Met deze Vonken wordt ons onderwijs nog beter en rijker.
Eind 2024 is er weer een nieuwe ronde en kunnen onze scholen opnieuw een Vonk aanvragen.

Fotografie en videografie: Sebastiaan Nederhoed & Destimotus

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.