Nieuws

De Haagse Scholen en Hogeschool Inholland starten zij-instroomtraject voor speciaal onderwijs

Het lerarentekort loopt verder op en de zorgen over de impact op onze kinderen zijn groot. En terecht, want in sommige wijken krijgen kinderen soms een dag helemaal geen les omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Extra schrijnend is het lerarentekort voor leerlingen in het speciaal onderwijs waar een schooldag vaak zorgt voor de nodige structuur en houvast.

In de strijd tegen het lerarentekort bij juist deze onderwijsvorm start De Haagse Scholen in samenwerking met de Pabo van Hogeschool Inholland Den Haag een zij-instroomtraject voor het speciaal basisonderwijs. Er bestaat, vanuit deze samenwerking, al jaren een goedlopend zij-instroomtraject voor het reguliere basisonderwijs. Het is echter bekend dat leerkrachten in het speciaal onderwijs net even wat meer bagage nodig hebben om goed voorbereid aan de slag te gaan. Het nieuwe zij-instroomtraject richt zich dan ook specifiek op de praktijk van deze scholen.
Voor Hogeschool Inholland is het een logisch vervolg op de reeds bestaande samenwerking met De Haagse Scholen.

Het tekort aan leerkrachten gaat ons aan het hart, we zien het als onze maatschappelijke opdracht om alles te doen wat we kunnen om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd omdat er geen juf of meester is. Zeker voor de doelgroep speciaal onderwijs is dat onacceptabel”.

Gert Mallegrom, opleidingsmanager van de Pabo aan de Theresiastraat in Den Haag

Op 30 september was de aftrap voor de eerste klas van zestien zij-instromers in dit nieuwe traject. Hogeschool Inholland Den Haag en De Haagse Scholen zal deze aankomende leerkrachten gedurende twee jaar begeleiden en opleiden waarbij ze tijdens de opleiding al voor de klas staan en tegelijkertijd hun lesbevoegdheid halen.

Wij hebben onder onze vleugels acht scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Den Haag en ervaren de pijnlijke gevolgen van het tekort aan leerkrachten. We moeten echt alles op alles zetten om de planning rond te krijgen. We zijn heel blij met en trots op onze nieuwe collega’s in het zij-instroomtraject.”

Theo Kosterink, bovenschools directeur bij De Haagse Scholen

Zij-instromers Laura en Marleen zijn ook heel blij met hun nieuwe stap.

“Vanaf dag 1 beschouwden de kinderen mij als juf. Heel gaaf om meteen zo geaccepteerd te worden! Ook het team op de De La Rey school gaf mij een warm welkom. Ik voelde mij meteen thuis en ben nu al blij met mijn carrière-switch!”

Laura Dijkerman

“Het mooiste is een bijdrage te mogen en kunnen leveren aan de (talent)ontwikkeling van een kind.”

Marleen de Jongste

Over de samenwerking tussen De Haagse Scholen en Hogeschool Inholland

De samenwerking tussen het bestuur van De Haagse Scholen en Hogeschool Inholland bestaat al een aantal jaar. Veel zij-instromers vonden via dit schoolbestuur de weg naar de Pabo van Hogeschool Inholland en staan inmiddels voor een klas. De nieuwe opleidingsvariant intensiveert de samenwerking. We halen veel energie uit het aanpakken van een maatschappelijk probleem dat we beide niet alleen kunnen oplossen. Samen zorgen wij ervoor dat mensen, die overwegen zich te laten omscholen tot leerkracht, worden bediend in een maatwerktraject zodat zij binnen twee jaar hun lesbevoegdheid halen. Per student stellen we een overeenkomst op waar het bestuur van de basisschool, Hogeschool Inholland en de student een handtekening onder zetten. Een heel constructieve samenwerking waarbij we ook van elkaar leren.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.