Nieuws

Het jaarverslag, een terugblik op het jaar 2022

Het jaarverslag 2022 is onlangs vastgesteld door de raad van toezicht van De Haagse Scholen en is nu ook te vinden op onze website.

Het jaarverslag is op de eerste plaats een uitgebreide verantwoording over het gevoerde beleid en financiën van De Haagse Scholen. We hebben geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te schetsen zonder onszelf te verliezen in details, want in een jaar gebeurt er veel.

De rode draad is terug te lezen in het voorwoord, dat begint als volgt:

“Onze scholen werken hard aan de basisvaardigheden en de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Vorming in cultuur, sport en maatschappelijke thema’s, zoals het functioneren van de rechtsstaat en wat je kunt doen aan een vreedzame samenleving, zijn keihard nodig voor kinderen die opgroeien in een onrustige en onzekere wereld met toenemende diversiteit op allerlei gebieden. Dat levert een heel rijke leeromgeving op en daar zijn wij trots op.

Druk op scholen en onderwijs toegenomen

Tegelijkertijd zien wij dat in 2022 de druk op onze scholen en het onderwijs in brede zin is toegenomen. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag, die elkaar in samenhang versterken. Vanzelfsprekend spelen de oplopende personeelstekorten, maar ook de toename van de complexiteit van nieuwe leerlingen op onze scholen en een grote toename van kinderen in de stad vanwege migratie een belangrijke rol. De kwaliteit van onderwijs waaronder de ontwikkeling van basisvaardigheden, de verhoogde instroom in het SO en SBO en een stevige wachtlijst voor leerlingen van nieuwkomers vraagt onze aandacht.

Prestatie van formaat

Daarmee staan we voor een enorme uitdaging. Als openbaar onderwijs in Den Haag zijn we er trots op dat onze scholen deze uitdagingen willen aangaan en een prestatie van formaat leveren door in de huidige omstandigheden zoveel mogelijk leerlingen goed onderwijs te bieden.”

Verder lezen? Klik op de link hieronder om het jaarverslag te downloaden.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.