Nieuws

Sluiting obs Ypenburg per 1 augustus

Door een steeds verder krimpende school en geen zicht op groei, heeft De Haagse Scholen helaas moeten besluiten om obs Ypenburg aan de Böttgerwater 21 in Den Haag per 1 augustus 2023 te sluiten.

Obs Ypenburg is al jaren een kleine school, maar is dat niet altijd geweest. In 2012 had de school zo’n 300 leerlingen. Sindsdien neemt dit leerlingenaantal elk jaar af. Op 1 oktober 2022 was het leerlingaantal gedaald naar 110. Door de beperkte instroom van nieuwe leerlingen is er geen vooruitzicht dat het leerlingaantal gaat groeien, maar verder zal dalen. Daardoor staat het voortbestaan van de school al enige tijd onder druk, want door het lage leerlingaantal komen er onvoldoende financiële middelen binnen. Hierdoor wordt het steeds lastiger het onderwijs goed te organiseren en daarmee staat ook de onderwijskwaliteit op de lange termijn onder druk.

Er is in de afgelopen jaren gezocht naar mogelijkheden om het leerlingaantal te laten groeien en er is op verschillende manieren geprobeerd om het tij te keren. We moeten echter concluderen dat dit niet heeft geleid tot een groei van de school. Daarbij is een belangrijk feit dat de wijk Ypenburg demografisch krimpende is en dat biedt, naast het grote aanbod aan scholen in de wijk, geen kans op groei in de nabije toekomst.

Vorig jaar zijn de ouders, leerlingen en medewerkers van de school geïnformeerd over dit voorgenomen besluit en inmiddels hebben de MR van de school, de vakbonden en de gemeente ook hun akkoord gegeven op sluiting van de school. Daarmee is dit besluit definitief geworden.

“Het is heel verdrietig om deze mooie school te moeten sluiten, want de leerlingen hebben er een fijne plek, het schoolteam heeft er met plezier gewerkt en de school heeft altijd een goede kwaliteit van onderwijs geleverd. Toch is dit helaas een onvermijdelijk besluit met een school die zo sterk is gekrompen. Wij danken alle ouders en leerlingen in het vertrouwen in de school en onze medewerkers voor hun goede werk en belangrijke bijdrage aan het leven van de leerlingen van deze school.”

Wiely Hendricks, voorzitter van het college van bestuur van De Haagse Scholen

Voor de leerlingen van obs Ypenburg is een plek op obs De Notenkraker, maar het staat ouders uiteraard vrij om zelf een school te kiezen. Alle medewerkers van obs Ypenburg is een baangarantie gegeven op een andere school binnen het schoolbestuur van De Haagse Scholen.
De militaire herdenkingsceremonie van de slag om Ypenburg die jaarlijks op 10 mei wordt herdacht bij het monument bij de school, waaraan de leerlingen van obs Ypenburg een bijdrage leverden, wordt overgenomen door de leerlingen van obs De Notenkraker.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.