Ouders kunnen in het kader van de Klachtenregeling contact opnemen met een contact-/vertrouwenspersoon op school of de centrale vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen.

Ook onze medewerkers kunnen geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie of andere zaken waarbij vertrouwelijkheid gewenst is. In deze gevallen kunnen zij ook terecht bij onze centrale vertrouwenspersonen.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Je kunt mailen of bellen naar mevrouw (Marion) Ferber, of naar de heer (Albert) van der Zalm.

Mevrouw (Marion) Ferber
Mail: marion.ferber@ziggo.nl
Tel.: 06 – 46 61 18 33

De heer (Albert) van der Zalm
Mail: info@albertvanderzalm.nl
Tel.: 06 – 51 99 36 18