Als ouder kunt u ontevreden zijn over een bepaalde zaak op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen op de school. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. Mocht u uw klacht eerst willen bespreken met een onafhankelijk persoon, dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid om contact op te nemen met de bovenschoolse vertrouwenspersoon.

Reglement

Lukt het u niet om het op de school van uw kind op te lossen? De Haagse Scholen is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Zoals omschreven in het Reglement Landelijke Klachtencommissie Onderwijs dient u de klacht eerst voor te leggen bij het schoolbestuur. Dit doet u door een e-mail te sturen naar De Haagse Scholen of een brief te sturen naar De Haagse Scholen, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag.
Bent u ontevreden met de klachtafhandeling van het schoolbestuur, dan kunt u deze voorleggen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De Klachtenregeling van De Haagse Scholen kunt u hieronder downloaden.

Klik hier om de document ‘Klachtenregeling 2019’ te downloaden.