Van klacht naar oplossing

Het kan voorkomen dat u als ouder/verzorger ontevreden bent over een bepaalde zaak op school. In geval van ontevredenheid kunt u de leerkracht en de schoolleiding aanspreken.

Route bij klachten
Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, de route verloopt als volgt:

Vertrouwenspersonen
Mocht u uw klacht eerst willen bespreken met een onafhankelijk persoon, dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid om contact op te nemen met de centrale vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen.

Landelijke Klachtencommissie
Indien u ontevreden bent met de klachtafhandeling van het schoolbestuur, dan kunt u deze voorleggen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De Commissie bekijkt dan de zaak en brengt een advies uit aan het college van bestuur van De Haagse Scholen over de situatie.

U kunt hier de Klachtenregeling van De Haagse Scholen nalezen.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.